Пічугіна Оксана

Subject:Полиэдрально-сферические конфигурации: свойства и приложения
Section:modelling and optimization of the controlled processes
State:Тези прийнято. Очікування оплати.Date:4/3/2018 10:53 AM