Мястковська Марина

Subject:Удосконалення підготовки фахівців у сфері туризму на основі застосування інформаційних технологій
Section:information technologies in education
State:Тези прийнято.Date:4/4/2018 10:28 AM